Bezpieczny 66-latek - Page 4

KOMENTARZ EKSPERTA

Po raz pierwszy wdrożyliśmy system GEMOS na polskim rynku w 1997 r ., w ramach realizacji projektu , jakim było zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie .

Był to wówczas najwyższy obiekt w Europie . System GEMOS znakomicie się sprawdził , wizualizując stan każdej z kilku tysięcy czujek rozlokowanych w każdym zakątku bardzo skomplikowanego architektonicznie obiektu . Zastosowanie systemu GEMOS zmieniło diametralnie organizację ochrony tego obiektu . Powstał tzw . Control Room z obsługą całodobową , która w początkowym okresie zdalnie nadzorowała pracę tylko systemu sygnalizacji pożaru . W kolejnych latach zaczęto wyposażać obiekt w takie rozwiązania ochrony jak dźwiękowy system ostrzegawczy , kontrolę dostępu , system telewizji dozorowej , system alarmowy . Następnie zaczęto dołączać kolejne systemy z przyległych stref jak teatry czy Pałac Młodzieży .

Po wyposażeniu budynku w agregaty prądotwórcze również ich stan zaczęto monitorować za pomocą systemu GEMOS . Istotne jest to , że w ciągu tych kolejnych lat ilość systemów , a tym samym ilość pozyskiwanych informacji , rosła prawie wykładniczo przy jednoczesnym utrzymaniu obsługi operatorskiej na tym samym , optymalnym poziomie . Implementując system GEMOS w latach 90 . ubiegłego wieku , wierzyliśmy , że nasza wizja nowoczesnego zarządzania komfortem i bezpieczeństwem stanie się powszechnym standardem . Nie myliliśmy się , GEMOS czynnie i nieprzerwanie działa w PKiN od przeszło 20 lat i jest na bieżąco rozwijany i aktualizowany . Przez te lata zebraliśmy ogromne doświadczenie , zbudowaliśmy kompetencje , a na rynku ustanowiliśmy standard systemu klasy PSIM .

O AUTORZE

Norbert Bartkowiak

PREZES ELA-COMPIL , OSOBIŚCIE NADZOROWAŁ WDROŻENIE GEMOS ADV . PSIM W PAŁACU KULTURY I NAUKI